รางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก “อินเทลไอเซฟ 2017” สหรัฐอเมริกา

รางวัลที่ 4 สาขาเคมี โครงงาน “การพัฒนาเซลล์สารกึ่งตัวนำสำหรับกำจัดสีย้อมอุตสาหกรรมในสภาวะคลื่นแสงวิสิเบิลโดยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไรซิส”
ผลงานของ นางสาวปรียาภรณ์ กันดี นางสาวณิชากรณ์ เขียวขำ และนางสาวพิมพ์โพยม สุดเจริญ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ครูที่ปรึกษา นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF 2017 )

18485492_10154631898012005_6730373438563054678_n

18581689_1533237163375775_8459253169184481117_n
18556293_1533245053374986_2068699958207160518_n
18582495_10154644499902005_3186601153166148254_n
18622329_10154644500012005_2618631439410489793_n
18527955_1533236203375871_1554157846459855785_n
18670982_10154644499627005_2243594847626602206_n18556302_10154644499707005_4480283848077012732_n

เด็กไทย คว้า 3 รางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก "อินเทลไอเซฟ 2017" ที่สหรัฐอเมริกา… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/it/574969