ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

ประกาศ    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก
ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
                 รายละเอียดเพิ่มเติม… คลิกที่นี่