เรียนเชิญ ประชุมผู้ครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

เรื่อง  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

         ด้วยโรงเรียนได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมบุปผา 1 

รายละเอียดเพิ่มเติม…. คลิกที่นี่