รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

        ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ

        อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

        รับสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 10 – 26 กรกฎาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) 

 

       รายละเอียดเพิ่มเติม…. คลิกที่นี่