บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง ครูปกครองหอพัก

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง ครูปกครองหอพัก

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง ครูปกครองหอพัก คลิกที…

51 หมู่ 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปกครองหอพัก (เพศหญิง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปกครองหอพัก (เพศหญิง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง…

51 หมู่ 6

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปกครองหอพัก จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,050 บาท

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปกครองหอพัก จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,050 บาท

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสารร…

51 หมู่ 6

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่ว…

51 หมู่ 6

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววารี เศรษฐพรรค์ คว้าเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ IYPT2017

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววารี เศรษฐพรรค์ คว้าเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ IYPT2017
51 หมู่ 6

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววารี เศรษฐพรรค์ คว้าเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ IYPT2017

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววารี เศรษฐพรรค์ คว้าเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ IYPT2017
51 หมู่ 6
1 2 3 35