โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวนฤ…

51 หมู่ 6

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net กับอาจารย์ปิง ณ ห้องบรรยายรวม

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net กับอาจารย์ปิง ณ ห้องบรรยายรวม

อาจารย์ปิงพกความเต็มที่มาติวให้น้องๆ ชาวจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กันอย่า…

51 หมู่ 6

บรรยายพิเศษ เรื่อง งานวิจัยทางซิศวกรรมศาสตร์ ด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต

บรรยายพิเศษ เรื่อง งานวิจัยทางซิศวกรรมศาสตร์ ด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต

กิจกรรมฟัง บรรยายพิเศษ เรื่อง งานวิจัยทางซิศวกรรมศาสตร์ ด้วยภาษาไทย และภาษา…

51 หมู่ 6

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “ค้นพบความถนัดของตัวเอง” กับ เทรนเนอร์กบ วิทยากรด้านวัยรุ่นและครอบครัว ร่วมกับผู้ปกครองเครือข่ายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “ค้นพบความถนัดของตัวเอง” กับ เทรนเนอร์กบ วิทยากรด้านวัยรุ่นและครอบครัว  ร่วมกับผู้ปกครองเครือข่ายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

กิจกรรมบรรยายพิเศษ "ค้นพบความถนัดของตัวเอง" กับ เทรนเนอร์กบ วิทยา…

51 หมู่ 6

โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย Jimei University, Xiamen University และ Youjiang Medical University

โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย Jimei University, Xiamen University และ Youjiang Medical University

Jimei University, Xiamen University และ Youjiang Medical University แนะแนวท…

51 หมู่ 6

บรรยายพิเศษ เรื่อง Technological entrepreneurship key to world peace and prosperity โดย Dr. DAN SHECHTMAN นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2011 สาขาเคมี

บรรยายพิเศษ เรื่อง Technological entrepreneurship key to world peace and prosperity โดย Dr. DAN SHECHTMAN นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2011 สาขาเคมี

ครูและนักเรียนจำนวน 50 คนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Technological entrep…

51 หมู่ 6

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน และสาธิตวิธีดับไฟเบื้องต้น โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า ปทุมธานี

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน และสาธิตวิธีดับไฟเบื้องต้น โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี  ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า ปทุมธานี

ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี พร้อมด้วยนายชุมพ…

51 หมู่ 6

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน “12th Taipei International Invention Show & Technomart 2016”

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน “12th Taipei International Invention Show & Technomart 2016”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการ Move W…

51 หมู่ 6
1 2 3 5