เรียนเชิญ ประชุมผู้ครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

เรียนเชิญ ประชุมผู้ครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เรื่อง  การประชุมผู้ปกครองนักเรีย…

51 หมู่ 6

ลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศ… งานพัฒนาผู้เรียน นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ &…

51 หมู่ 6

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธาน…

51 หมู่ 6

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี มัธยมศึ…

51 หมู่ 6

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา …

51 หมู่ 6

แจ้งการปิดเรียนระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560

แจ้งการปิดเรียนระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง &nb…

51 หมู่ 6

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1,4 กำหนดการกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือและเนตรนารีแบบ Block course ม.1-3 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ม.1,4 กำหนดการกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือและเนตรนารีแบบ Block course ม.1-3  ปีการศึกษา 2560

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที…

51 หมู่ 6

ประกาศ เรื่องแก้ไขผลการเรียน “ร” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-5, 8-9, 12 พฤษภาคม 2560

ประกาศ เรื่องแก้ไขผลการเรียน “ร”  ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 2-5, 8-9, 12 พฤษภาคม 2560

ประกาศงานทะเบียนวัดผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง  แก้ไ…

51 หมู่ 6
1 2 3 6