ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (รอบแรก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (รอบแรก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25…

51 หมู่ 6

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง ครูปกครองหอพัก

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง ครูปกครองหอพัก

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง ครูปกครองหอพัก คลิกที…

51 หมู่ 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปกครองหอพัก (เพศหญิง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปกครองหอพัก (เพศหญิง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง…

51 หมู่ 6

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปกครองหอพัก จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,050 บาท

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปกครองหอพัก จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,050 บาท

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสารร…

51 หมู่ 6

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่ว…

51 หมู่ 6

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

ประกาศ    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง   &nbsp…

51 หมู่ 6

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ และวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ และวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านก…

51 หมู่ 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาญี่ปุ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาญี่ปุ่น

ประกาศ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง  ประกาศรายชื่อ…

51 หมู่ 6

ประกาศ…รับสมัครเจ้าหน้าที่บริงานงานงบประมาณ และแผนงาน

ประกาศ…รับสมัครเจ้าหน้าที่บริงานงานงบประมาณ และแผนงาน

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วค…

51 หมู่ 6

ประกาศ…รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

ประกาศ…รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วค…

51 หมู่ 6
1 2 3 7