รางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก “อินเทลไอเซฟ 2017” สหรัฐอเมริกา

รางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก “อินเทลไอเซฟ 2017” สหรัฐอเมริกา

รางวัลที่ 4 สาขาเคมี โครงงาน “การพัฒนาเซลล์สารกึ่งตัวนำสำหรับกำจัดสีย…

51 หมู่ 6

รางวัลระดับภาคกลางและระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 

รางวัลระดับภาคกลางและระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับภาคกลางและระดับชาติ งานศิลปหั…

51 หมู่ 6

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนทุกคน รางวัลการแข่งขัน ASMO THAI SCIENCE & MATH COMPETITION 2016 และ ฯลฯ

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนทุกคน รางวัลการแข่งขัน ASMO THAI SCIENCE & MATH COMPETITION 2016 และ ฯลฯ

วันนจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดย ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภ…

51 หมู่ 6

ทุนการศึกษาจากรัฐาลญี่ปุ่น โครงการ Monbukagakusho (MEXT) ปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตร College of Technology Students

ทุนการศึกษาจากรัฐาลญี่ปุ่น โครงการ Monbukagakusho (MEXT) ปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตร College of Technology Students

นายจิรวิชญ์ จิระชีวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับทุนการศึกษาจากรั…

51 หมู่ 6

แสดงความยินดีและมอบของรางวัลให้กับนักเรียน “โครงการส่งเสริมโอลิมปิควิชาการ (สอวน.)2559 ค่ายที่ 1และค่ายที่ 2 ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

แสดงความยินดีและมอบของรางวัลให้กับนักเรียน “โครงการส่งเสริมโอลิมปิควิชาการ (สอวน.)2559 ค่ายที่ 1และค่ายที่ 2 ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
51 หมู่ 6

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปี 2560 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปี 2560 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ท…

51 หมู่ 6

ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ในหลักสูตร College of Technology Students และได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016

ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ในหลักสูตร College of Technology Students และได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016

นายจิรวิชญ์ จิระชีวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น…

51 หมู่ 6

ขอแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.พงศ์ภาณุ พัฒนพิมพ์พงศ์ ผอ.ดิเรก สัญญะเขื่อน และ ผอ.วิรัช บุญนาค

ขอแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.พงศ์ภาณุ พัฒนพิมพ์พงศ์  ผอ.ดิเรก สัญญะเขื่อน และ ผอ.วิรัช บุญนาค

แสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงศ์ภาณุ พัฒนพิ…

51 หมู่ 6

นักเรียนสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของภาคกลาง และคะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดปทุมธานี ในโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ของบริษัทเสริมปัญญา

นักเรียนสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของภาคกลาง และคะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดปทุมธานี  ในโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ของบริษัทเสริมปัญญา

ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีกับนักเรียน สอบได้คะแนนยอดเยี่…

51 หมู่ 6
1 2 3 7