ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววารี เศรษฐพรรค์ คว้าเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ IYPT2017

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววารี เศรษฐพรรค์ คว้าเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ IYPT2017
51 หมู่ 6

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววารี เศรษฐพรรค์ คว้าเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ IYPT2017

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววารี เศรษฐพรรค์ คว้าเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ IYPT2017
51 หมู่ 6

รางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก “อินเทลไอเซฟ 2017” สหรัฐอเมริกา

รางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก “อินเทลไอเซฟ 2017” สหรัฐอเมริกา

รางวัลที่ 4 สาขาเคมี โครงงาน “การพัฒนาเซลล์สารกึ่งตัวนำสำหรับกำจัดสีย…

51 หมู่ 6