07ก.ย./18

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศRead More…

08ส.ค./18

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสRead More…