กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น. ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นประธานจุดเทีย…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 14 ธันวาคม 2017

Hong Kong International Invention Innovation and Entrepreneurship Exhibition (HKIE 2017)

เช้าเวลา 08.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ดร.สมร ปาโท แสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ไปแข่งขันโครงงานระด…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 13 ธันวาคม 2017

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้ให้การ…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 12 ธันวาคม 2017

รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ kaohsiung international invention & design expo

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน kaohsiung…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 9 ธันวาคม 2017

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันจันทร์ที่11 ธันวาคม 2560 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนได้ดำเนินงาน ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 12 ธันวาคม 2017