ข้อมูลโรงเรียน

 


แบบตราสัญลักษณ์ใหม่ประกอบด้วย

พระจุลมงกุฎสีเหลืองทอง
อักษร จภ อันเนื่องจากพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
อักษร จ สีแสด ตัดขอบสีเหลืองทอง
อักษร ภ สีขาว ตัดขอบสีเหลืองทอง
ลายกระหนกสีเหลืองทอง ขนาบข้างอักษร จภ ทั้งสองข้าง
แพรแถบสีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง ระบุชื่อโรงเรียน