รางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ seoul international invention fair 2017

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติในงาน seoul international invention fair…

โพสต์โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เมื่อ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017

ข่าวสารเรื่องล่าสุด