การประกวดโครงงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวที Seoul International Invention Fair 2017

โพสต์โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2017

ข่าวสารเรื่องล่าสุด