กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

โพสต์โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017

ข่าวสารเรื่องล่าสุด