โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) และ วิชาคณิตศาสตร์ (MATH GENIUS)

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 นำโดย ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี…

โพสต์โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017

ข่าวสารเรื่องล่าสุด