โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ General English Proficiency Test ครั้งที่ 32

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดย ดร.สมร ปาโท แสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตร…

โพสต์โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เมื่อ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2017

ข่าวสารเรื่องล่าสุด