รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ kaohsiung international invention & design expo

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน kaohsiung…

โพสต์โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2017

ข่าวสารเรื่องล่าสุด