การจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

9 มกราคม 2561 งานส่งเสริมโครงงานนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จัดให้มีการจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของนัก…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 9 มกราคม 2018

ใส่ความเห็น