การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กตปน.) ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นำโดย ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียน…

โพสต์โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เมื่อ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018

ข่าวสารเรื่องล่าสุด