กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับโรงเรียน Ritsumeikan Keisho Senior High School, Sapporo Kaisei Secondary School และ International Christian University High School โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับโรงเรียน Ritsumeikan Keisho Senior High School, Sapporo Kaisei Secondary School และ…

โพสต์โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018