คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Ritsumeikan Keisho Senior High School, Sapporo Kaisei Secondary School และ International Christian University High School กล่าวแนะนำตัว

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Ritsumeikan Keisho Senior High School, Sapporo Kaisei…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค บน 16 กุมภาพันธ์ 2018