พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

โพสต์โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018

ข่าวสารเรื่องล่าสุด