ประกาศ… รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปกครองหอพัก

       ตามที่โรงเรียนได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปกครองหอพัก จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 6 – 25 เมษายน 2561 นั้น บัดนี้การรับสมัครสอบสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ดังนี้ ( >>ประกาศรายชื่อ<< )