ประกาศ… รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปกครองหอพัก

ตามที่โรงเรียนได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปกครองหอพัก จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ดังนี้ ( >>ประกาศรายชื่อ<< )

ข่าวสารเรื่องล่าสุด