การประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการประเมิน PISA

ประกาศ… คณะครูที่เข้าร่วมหการประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการประเมิน (PISA) ให้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและปลั๊กไฟมาด้วยเพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรม ยกเว้นสาขาวิชาคณิตศาตร์ (ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในการทำกิจกรรม)

ข่าวสารเรื่องล่าสุด