16 มิถุนายน พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 16 มิถุนายน 2561
คณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เพิมเติมคลิกที่นี่