ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

การจัดกิจกรรมการแข่งขันนอกรอบในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 7 – 17 สิงหาคม 2561
   >> คลิกที่นี่ สมัครกิจกรรมการแข่งขัน