ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 4 อัตรา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

    รายละเอียดการรับสมัคร กำหนดการ เพิ่มเติม คลิกที่ตำแหน่งด้านล่างนี้

  1. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและการให้คำปรึกษา จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง  ครูปกครองหอพัก  จำนวน 2 อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตอมได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โทร.02 – 5994 462  ต่อ 112 ,116  ,126 
หรือ 09 – 1775 3079 (ครูวุฒิกร)