ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูหอพัก เจ้าหน้าที่แนะแนว/ห้องปฏิบัติการพิเศษ

ประกาศ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง  ครูปกครองหอพัก(เพศหญิง) เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
               และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพิเศษ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม.. คลิกที่นี่