ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานราชการ

    รายละเอียดการรับสมัคร กำหนดการ เพิ่มเติม คลิกที่ตำแหน่งด้านล่างนี้

  1. ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ ห้องปฎิบัติการเคมี จำนวน 1 อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตอมได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โทร.02 – 5994 462  ต่อ 112 ,116  ,126 
หรือ 09 – 1775 3079 (ครูวุฒิกร)