ประกาศ…เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค สาขาชีววิทยา

ประกาศ…โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง  เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
กลุ่มงานเทคนิค พนักงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา