ข้อปฏิบัติในการอยู่ค่าย 1 สอวน. ศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ประจำปี 2561