คณะครูชาวญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA ) การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ยินดีต้อนรับคณะครูชาวญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA )
การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี