คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดโบสถ์ และ โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ ในการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดโบสถ์ และ โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ
ในการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี