ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย 1) เคมี ศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

 

บรรยากาศ “วันที่สิบเจ็ด” ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย 1) เคมี ศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 61) ค่ายวันสุดท้ายสอบทฤษฎีและปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย บรรยากศพิธีปิดค่าย อำลาเพื่อนๆ ก่อนแยกย้ายกลับบ้าน เด็กๆบอกว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่ไม่ได้ให้เฉพาะความรู้ด้านวิชาการอย่างเดียว แต่มีมิตรภาพที่ดีๆให้ด้วย