รางวัลจากโครงการ The 2nd Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในนามผู้แทนจากประเทศไทย
ได้รับรางวัลจากโครงการ The 2nd Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop
ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ดังนี้

1. นางสาวพัทธ์ธีรา ทรัพย์วิทยานนท์ ม.4/1 ได้รับรางวัล Best Maker จากสาขาหุ่นยนต์

2. นายสหรัฐ ปานกำเหนิด ม.4/4
ได้รับรางวัล Best Presentation จากสาขาหุ่นยนต์

3.นายกิตติณัฐ บัญชาจารุรุตน์ ม.4/6
ได้รับรางวัล Best Presentation จากสาขาเคมี

4.นางสาวปาณิศา จิรถาวรกุล ม.4/3
ได้รับรางวัล Best Teamwork จากสาขาหุ่นยนต์

5. นายธนาชัย ดาวสุขศรี ม.4/3
ได้รับรางวัล Best Teamwork จากสาขาวิศวกรรม