ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในการคัดเลือก TCAS