ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ประกาศ… การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
———————————————————————-
โปรดลงทะเบียนใหม่ (เพื่อรับรหัสเข้าใช้งาน)
เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานในการยืนยันตัวบุคคล (ให้เป็นปัจจุบัน)
ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2562

***************************************************************
ในระหว่างนี้ให้ใช้รหัสเดิมไปก่อน
หลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนแล้วจะส่งรหัสผู้ใช้งานใหม่ไปยังอีเมลล์ของท่าน