พิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนใหม่ ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน