ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานวัดผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ตารางเรียนสัปดาห์ ..เรียนปกติ..
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางเรียนสัปดาห์ ..เรียน รด. ..
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข่าวสารเรื่องล่าสุด