รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา โล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 14 นายซึบาสะ นากายามา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี