ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
(เปิดตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น)
**** ทุกชุมนุมจะเปิดรับสมัครสมาชิกโดยสมัครผ่านทางเว็บของโรงเรียน www.pccp.ac.th

ราชื่อกิจกรรมชุมนุม << คลิกที่นี่