ประกาศ เรื่อง เรียนเชิญประชุมออนไลน์ เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

ประชุมออนไลน์ในระบบ Google Meet 
เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งาน กรุณาเข้าร่วมประชุมด้วยบัญชีอีเมล์ของนักเรียน จำกัด 1 บัญชี/ครอบครัว

1. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
    ประชุมวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.  คลิกที่นี่
เอกสารประกอบการประชุม <<

2. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
    ประชุมวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – ๑12.00 น.  คลิกที่นี่ 
เอกสารประกอบการประชุม <<

3. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
    ประชุมวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.  คลิกที่นี่
เอกสารประกอบการประชุม <<

ข่าวสารเรื่องล่าสุด