รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน 24/07/2563

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 24/07/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 650 คน

หมายเหตุ : ม.3 เรียนออนไลน์ที่บ้าน 3 คน / ม.6 ลาเรียนพิเศษ 40 คน ลากลับบ้าน 26 คน

ม.1/4 ปวดเมื่อยร่างกายมีไข้สูง ผู้ปกครองรับกลับบ้าน

ม.2/3 ปวดหัวมีไข้สูง ผู้ปกครองรับกลับบ้าน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อยู่โรงเรียน
จำนวน 91 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 91 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 146 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 146 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 6

อยู่โรงเรียน
จำนวน 77 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 77 คน 100%
ป่วย
0%

ข่าวสารเรื่องล่าสุด