รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน 29/07/2563

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 29/07/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 695 คน

หมายเหตุ : ม.1 ลาไปต่างจังหวัด 1 คน ม.3 เรียนออนไลน์ที่บ้าน 3 คน ยังไม่เข้าโรงเรียน 2 คน

ม.5 ยังไม่เข้าหอพัก 2 คน/ ม.6 ยังไม่เข้าหอพัก 6 คน ลาเรียนพิเศษ 9 คน ไปต่างจังหวัด 1 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 95 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 95 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อยู่โรงเรียน
จำนวน 89 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 89 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 6

อยู่โรงเรียน
จำนวน 127 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 127 คน 100%
ป่วย
0%

ข่าวสารเรื่องล่าสุด