รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน 6/08/2563

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 6/08/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 712 คน

หมายเหตุ :
ม.1 กลับบ้าน 2 คน /มีไข้เจ็บคอ
ม.2 ลากลับบ้าน 1 คน /มีไข้ ปวดหัว
ม.3 ลากลับบ้าน 1 คน /ไม่นอนหอพัก
ม.6 ลาเรียนพิเศษ 3 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 94 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 94 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 95 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 95 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อยู่โรงเรียน
จำนวน 93 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 93 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 146 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 146 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 6

อยู่โรงเรียน
จำนวน 140 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 140 คน 100%
ป่วย
0%