รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน 10/08/2563

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 10/08/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 669 คน

หมายเหตุ :
ม.1 ยังไม่เข้าหอพัก 1 คน ไปรับรางวัล 1 คน
ม.2 ยังไม่เข้าหอพัก 2 คน
ม.3 ยังไม่เข้าหอพัก 4 คน
ม.4 กลับบ้านไม่นอนหอพัก 5 คน
ม.5 ยังไม่เข้าหอพัก 5 คน
ม.6 ยังไม่เข้าหอพัก 2 คน เรียนพิเศษ 6 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 93 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 93 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 94 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 94 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อยู่โรงเรียน
จำนวน 89 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 89 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 140 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 140 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 141 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 141 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 6

อยู่โรงเรียน
จำนวน 135 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 135 คน 100%
ป่วย
0%