ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบผลการเรียน คลิกที่นี่

เข้าใช้งานด้วยรหัสนักเรียน และเลขบัตรประจำตัวประชาชน